2 ปัจจัยที่ควรรู้ ก่อนผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

 

 

ความเสี่ยงในเรื่องของการผ่าตัดต่างๆ ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยดังนี้

  1. ร่างกายคนไข้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อง ต้องมีการเตรียมการผ่าตัดให้เหมาะสม มีการตรวจร่างกายทุกอย่างให้ครบถ้วน ตัวอย่างเช่นการเจาะเลือดตรวจ ตรวจความเข้มข้นของเลือด เกลือแร่ในร่างกาย การตรวจเอ็กเรย์ปอด ดูหัวใจ ดูทุกอย่าง ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

หลังจากนั้นจึงมาคุยกันเรื่องการวางแผนการผ่าตัด

 

สรุปความเสี่ยงข้อที่ 1 คือ ร่างกายคนไข้เองว่าผ่าตัดได้หรือไม่ ซึ่งอายุไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายคนไข้ด้วย ฉะนั้นจะต้องมาตรวจประเมินกับแพทย์อายุรกรรม แพทย์วิสัญญี เพื่อเตรียมเรื่องการผ่าตัดให้พร้อมก่อน

  1. Operation หรือวิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดธรรมดา (เปิดแผลปกติ) จนกระทั่งไปสู่การผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดส่องกล้องด้วยวิธีต่างๆ การผ่าตัดโดยการเชื่อมข้อใส่โลหะดามกระดูกหลัง อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปว่าแต่ละรายเหมาะกับการผ่าตัดด้วยวิธีใด เพราะคนไข้แต่ละรายก้จะมีข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกัน

แนะนำให้เข้ามาตรวจเพิ่มเติมเจอแพทย์เฉพาะทาง จะได้วินิจฉันที่ชัดเจนหรือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมและได้ลักษณะข้อแนะนำในเรื่องของการเตรียมตัวที่จะมารับการผ่าตัดที่ดี

 

นายแพทย์วรายศ ตราฐิติพันธุ์

แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลัง