รายการการผ่าตัดเต้านมและการแปลงเพศ


รายการการผ่าตัดเต้านมและการแปลงเพศ

การผ่าตัดเต้านม

 • การเสริมเต้านม
 • การแก้ไขการเสริมเต้านม
 • การเสริมเต้านมด้วยการย้ายไขมัน
 • การผ่าตัดเต้านมชายเป็นหญิง
 • การผ่าตัดเต้านมชาย (Gynecomastia Surgery)
 • การยกกระชับเต้านม
 • การลดขนาดเต้านม

การผ่าตัดแปลงเพศ

 • การผ่าตัดแปลงเพศด้วยการปลูกผิวหนัง
 • การผ่าตัดแปลงเพศด้วยการปลูกผิวหนัง + การผ่าตัดกระดูกไทรออยด์
 • การผ่าตัดแปลงเพศด้วยการปลูกผิวหนัง + การเสริมเต้านม
 • การผ่าตัดแปลงเพศด้วยการปลูกผิวหนัง + การเสริมเต้านม + การผ่าตัดกระดูกไทรออยด์
 • การผ่าตัดแปลงเพศด้วยการปลูกลำไส้ใหญ่
 • การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด
 • การแก้ไขการผ่าตัดแปลงเพศ