Category Archives: แปลงเพศ

เทคนิค Non-Penile Inversion

เทคนิค Non-Penile Inversion เทคนิค Non-Penile Inversion ในการศัลยกรรมแปลงเพศจากชายเป็นหญิง การศัลยกรรมแปลงเพศโดยนายแพทย์เชฏฐวุฒิ เป็นการผ่าตัดแบบเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียวด้วยการใช้เทคนิค Non-Penile Inversion ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้ผลลัพธ์ของการศัลยกรรมมีลักษณะเหมือนอวัยวะจริงของเพศหญิงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการนำผิวหนังจากองคชาตและหนังหุ้มปลายมาใช้สร้าง Labia Minora