โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล

WIH INTERNATIONAL HOSPITAL

บริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ที่ออกแบบเพื่อคุณ

โปรโมชั่นพิเศษ

Before

After

Hair transplantation

Eye Surgery

Facial Surgery

Facial Bone Surgery


>Forehead Implant

>Temporal Implant

>Cheek bone reduction

>Jaw contouring / V line surgery >Chin contouring / Sliding genioplasty

>Chin Implant