ตอบข้อสงสัยเทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศจากชายเป็นหญิง

 การศัลยกรรมแปลงเพศ

เทคนิคการผ่าตัดแปลงเพศ เน้นโฟกัสไปที่การเลือกใช้เนื้อเยื่อที่จะเอามาปลูกถ่าย มีอยู่ 3 เทคนิค ดังนี้

 1. เทคนิค Skin graft – เป็นหนังหุ้มอัณฑะ เป็นเนื้อเยื่อที่มีอยู่แล้วพร้อมใช้ เรื่องของความลึกของเทคนิคนี้ สามารถทำความลึกได้ประมาณ 6-7 นิ้ว

ข้อดี

 • ภาวะแทรกซ้อนต่ำ
 • ไม่เป็นแผลเป็นหรือแผลนูนบริเวณหน้าท้อง
 • ไม่รบกวนอวัยวะภายในช่องท้อง

ข้อเสีย

 • ไม่มีสารหล่อลื่น
 • เนื่องจากไม่มีสารหล่อลื่นจึงมีโอกาสที่ช่องคลอดจะตีบหรือตันสูง ดังนั้นจึงต้องมีการขยายช่องคลอดด้วยวิธีไดเลชั่น (Vaginal Dilation)
 1. ใช้เนื้อเยื่อของลำไส้ใหญ่หรือเรียกว่า Colon – ใช้ส่วนของลำไส้ใหญ่ส่วนหนึ่งซึ่งสามารถสร้างช่องคลอดได้ สามารถทำความลึกได้ประมาณ 7-9 นิ้ว

ข้อดี

 • มีการหลั่งเมือกหรือสารหล่อลื่นโดยธรรมชาติ

ข้อเสีย

 • เป็นแผลเป็นหรือแผลนูนบริเวณหน้าท้อง
 1. ใช้เยื่อบุช่องท้อง หรือ เทคนิค PPV – เยื่อบุช่องท้องเป็นเนื้อเยื่อซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของช่องท้องอยู่แล้ว ใช้เพื่อสร้างส่วนของช่องคลอด โดยเทคนิคนี้สามารถทำความลึกได้ถึง 7-9 นิ้ว

ข้อดี

 • มีสารหล่อลื่นอยู่ อาจจะไม่มากเท่าเทคนิคColon แต่คนไข้ส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกว่า มีน้ำหล่อลื่นอยู่กำลังดี ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป โดยรวมแล้วคนไข้ที่ไม่อยากใช้เทคนิค Colon เนื่องจากตอบโจทย์เรื่องของความลึกช่องคลอดได้ถึง 7-9 นิ้ว

ข้อเสีย

 • ในคนไข้บางรายอาจจะมีสารหล่อลื่นน้อย
 • รอยต่อบริเวณเยื่อบุช่องคลอดอาจจะตีบหรือตัน ดังนั้นจึงต้องมีการขยายช่องคลอดสม่ำเสมอ