แผนกทั้งหมด

ในปัจจุบัน การทำศัลยกรรมตา มีหลากหลากวิธี ตามความถนัดของแพทย์แต่ละท่าน และตามความเหมาะสมกับดวงตาของแต่ละคน โดยมีเทคนิคใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหลายๆ แบบของชั้นตาได้ เช่น ตาสองชั้นหลบใน , ตาสองชั้นไม่เท่ากัน , ไม่มีชั้นตา รวมไปถึงคนที่มีตาสองชั้นสวยๆ อยู่แล้ว แต่อยากมีหางตาที่ดูเฉี่ยวขึ้น ก็สามารถทำได้

ศัลยกรรมตาสองชั้น

ศัลยกรรมเปิดหัวตา

ศัลยกรรมกำจัดถุงใต้ตา

ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก

แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง / ตาปรือ

 

โปรแกรมศัลยกรรมตาทั้งหมด

หัตถการตา

Operation time

Length of Stay (LOS)

Anesthesia

เปิดหัวตา

1.0

0

LA

เปิดหางตา

1.0

0

LA

ทำตา 2 ชั้น

1.5

0

LA

ตาบน

1.5

0

LA

ตาบนแบบไร้แผล

1.0

0

LA

ผ่าตัดตาล่าง

1.5

0

LA

ตาล่างแบบไร้แผล

1.5

0

LA

ยกตาบนซ่อนไว้ใต้คิ้ว

1.0

0

LA

ตาบน + เปิดหัวตา

2.0

0

LA

ตาบน + ตาล่าง

2.0

0

LA

ตาบน + ยกตาบนซ่อนไว้ใต่คิ้ว

2.0

0

LA

ตาบน + ตาล่าง + ยกตาบนซ่อนไว้ใต้คิ้ว

3.0

0

LA

แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 1 ข้าง

2.0

0

LA

แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 2 ข้าง

3.0

0

LA

แก้ไขหนังตาตกโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าผาก 1 ข้าง

2.0

0

LA

แก้ไขหนังตาตกโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าผาก 2 ข้าง

3.0

0

LA

ผ่าตัดเปลือกตาม้วนเข้าใน

2.0

0

LA

ผ่าตัดเปลือกตาล่างแบะออก

2.0

0

LA

ยกหางตา

3.0

0

LA

ตัดไฝ่บริเวณเปลือกตา

1.0

0

LA

เงื่อนไขในการรับบริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดตามที่ระบุเท่านั้น (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักใน รพ.(ตามที่กำหนด)
 • ราคาดังกล่าวรวมห้องพักมาตรฐาน ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง (ตามที่กำหนด) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาผู้ป่วยใน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ขณะนอนพักใน รพ. (ตามที่กำหนด)
 • ราคาดังกล่าวรวมค่ายากลับบ้าน (Home Medication) แต่ไม่รวมค่ายาโรคประจำตัวของผู้ป่วย
 • ราคาดังกล่าวรวมการตรวจติดตามอาการหลังการผ่าตัด 1 ครั้ง
 • ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทย และ Expat
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565

รายการที่โครงการประกันราคาไม่ครอบคลุม

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจ และความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด
 • ไม่รวมค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือการผ่าตัด เช่น เวชภัณฑ์ อุปกรณ์พิเศษที่ใส่ในร่างกายของผู้ป่วย ค่าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่หออภิบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งเกินจากห้องพักมาตราฐานที่กำหนด หรือในกรณีผู้ป่วยขออยู่ต่อ จากเหตุผลอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจริง และหักส่วนลด (ถ้ามี)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษ และค่าแพทย์พยาธิวิทยา
 • หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

ห้องผู้ป่วย

ที่โรงพยาบาล WIH International ทุกห้องพักผู้ป่วยในได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วย และผู้มาเยี่ยม ได้รับความสะดวกสบาย และเป็นส่วนตัวสูงสุด โดยใช้แสงตะวันที่ผ่อนคลายจากภายในห้อง เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการฟื้นตัว และความสะดวกสบายของผู้ป่วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

02-078-8919