นายแพทย์ ชาญชัย วงศ์ชื่นสุนทร

แผนก

 • ทันตกรรม

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 2536
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 2545
 • Resident Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University Hospital Freiburg, Freiburg, Germany, พ.ศ. 2550
 • ปริญญาเอก สาขาแพทยศาสตร์ (Dr.med), Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany, 2008
 • คณะศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งเยอรมนี
 • คณะศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
 • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียลไทย (ประธานวิทยาศาสตร์ 2556-2559)
 • สมาคมทันตกรรมรากเทียมไทย
 • สมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคผิวหนัง และศัลยกรรมความงามแห่งประเทศไทย
 • กรรมการราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสภาการแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกทันตแพทยสภาประเทศไทย

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ