แพทย์หญิง ชนิดา ชลวัฒนกุล

แผนก

  • วิสัญญี

ภาษา

  • อังกฤษ
  • ไทย
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2555
  • อบรมวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
  • Fellowship Training in Regional Anesthesia and Acute Pain Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2020
  • แพทยสภา
  • สมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมการดมยาสลบไทย

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ