นายแพทย์ ชญานิน อ่างทอง

แผนก

 • เวชศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และการกีฬา

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • วท.บ. (สาขาวิชา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • นางสาว. วุฒิบัตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟุกุโอกะ คณะแพทยศาสตร์ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Post-Doc Research Scholar สาขาศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า, Duke University Medical Center, Durham, NC, USA
 • เยี่ยมเยียน Fellowship in Orthopedic Trauma and Foot-Ankle Surgery, New York University Hospital for Joint Diseases, New York, NY, USA
 • อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553-2558
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558-2561
 • รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ สจล. 2563-ปัจจุบัน
 • Board Certified in Orthopedic Surgery (Thailand) กรกฎาคม 2553
 • แพทย์ใบอนุญาต แพทยสภา แพทยสภา พ.ศ. 2546
 • ปริญญาเอก (แพทยศาสตร์) และสมาคมคลินิกในการผ่าตัดเท้า และข้อเท้า พ.ศ. 2558
 • American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS) Traveling Fellowship 2017, 2017
 • รางวัลทุนสนับสนุนการวิจัย American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS) ปี 2018
 • รางวัลเหรียญทองสำหรับความเป็นเลิศ ‘แขนหุ่นยนต์ทางการแพทย์’: “แครอล ดาวิลา”; มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเภสัช, บูคาเรสต์, โรมาเนีย, 2020
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์กระดูก และข้อแห่งประเทศไทย (RCOST), Thailand Orthopedic Foot and Ankle Society (THOFAS), American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS)

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ