นายแพทย์ กฤษฎา คงสวัสดิ์

แผนก

 • การผ่าตัดส่องกล้อง

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) พ.ศ. 2547-2553
 • แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลดำเนินสะดวก , 2553-2554
 • คณะกรรมการศัลยศาสตร์แห่งชาติ รพ.ราชวิถี พ.ศ. 2554-2558
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป, โรงพยาบาลดำเนินสะดวก, 2558-2560
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2562
 • Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery Fellowship ศูนย์ศัลยกรรมจุฬา Minimally Invasive Surgery ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2019-2021
 • แพทย์ใบอนุญาต แพทยสภา พ.ศ. 2547-2553
 • ได้รับการรับรองจากคณะศัลยศาสตร์ทั่วไป The Royal College of Surgeons, 2011-2015
 • Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery Fellowship, Chula Minimally Invasive Surgery Center, ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2019-2021
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย: การผ่าตัดที่ดี
 • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย: การนำเสนอปากเปล่าสู่ความเป็นเลิศด้านศัลยกรรม 2015 & Beyond
 • แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี: Anastomosis Workshop
 • ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี: Workshop การผ่าตัดส่องกล้อง
 • แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี: การประชุมเชิงปฏิบัติการส่องกล้องฉุกเฉิน
 • แผนกศัลยกรรม รพ.ราชวิถี: Ostomy Care for Doctor
 • ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ราชวิถี: Basic CRCP Course (CRCP buddy) Workshop
 • American College of Surgeons: Advance Trauma Life Support Student Course
 • สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงของหัวใจ

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ