นายแพทย์ นฤเบศร์ รุ่งรัตนวิไล

แผนก

 • เวชศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และการกีฬา

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2550
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
 • คณะศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกองทัพพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2558
 • หลักสูตรนายแพทย์ดำน้ำ กองทัพเรือ ประจำปี 2559
 • สมาคมเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลกองทัพบกพระมงกุฎเกล้า 2562
 • ใบรับรองแพทย์ดำน้ำ กองทัพเรือ
 • ใบรับรองสมาคมเวชศาสตร์การกีฬา สมาคมออร์โธปิดิกส์ไทย เวชศาสตร์การกีฬา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมออร์โธปิดิกส์ไทยเวชศาสตร์การกีฬา

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ