นายแพทย์ วัชระ มณีรโรจน์

แผนก

 • เวชศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และการกีฬา

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (พญ.), คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2548
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยกรรม ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย พ.ศ. 2552
 • หัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูก และข้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 2554
 • อนุปริญญาสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ไทย พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ข้อสะโพก และข้อเข่า ศูนย์ศัลยกรรมบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 2560
 • สมาชิกแพทยสภา พ.ศ.2548
 • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ , 2548
 • ใบรับรองแพทย์แพทยสภา พ.ศ. 2548
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร AO เรื่อง Principle of Operative Fracture Treatment กรุงเทพฯ ประเทศไทย พ.ศ. 2550
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Basic Microsurgery Hand and the Thai Society for Reconstructive Microsurgery กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 2555
 • สมาชิกสมาคมออร์โธปิดิกส์ไทย 2555
 • กรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์กระดูกแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
 • สมาชิกสมาคมออร์โธปิดิกส์ไทยเวชศาสตร์การกีฬา 2555
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Arthroplasty เชียงใหม่ ประเทศไทย 2556
 • สมาชิกสมาคมสะโพก และข้อเข่าไทย 2560

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ