นายแพทย์ วรายศ ตราติพันธุ์

แผนก

 • เวชศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และการกีฬา

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • เจ้าหน้าที่กระดูก และข้อ (ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง), ภาควิชากระดูกและข้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, 2564
 • เยี่ยมชม Fellowship Department of Orthopaedics Surgery, Kanazawa University Hospital, Japan, 2016
 • Spine Fellowship Department of Orthopaedics มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย 2558-2559
 • Diploma in Clinical Science in Orthopaedics, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย, 2554
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประเทศไทย พ.ศ. 2553
 • Certified Advance Trauma Life Support (ATLS) Student Program, 2010
 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 • แผนกกระดูกสันหลังราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ