โรงพยาบาลดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล

WIH INTERNATIONAL HOSPITAL

บริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ที่ออกแบบเพื่อคุณ

โปรโมชั่นพิเศษ

MTF Gender Affirming Surgery

MTF Breast Augmentation

Voice Feminization

Body Feminization

FTM Mastectomy Hysterectomy

Planning for your Surgery

Facial Feminization Surgery

Example skull x-ray in variation of frontal sinus anatomy

Absence of sinus or small frontal sinus
with thick anterior wall requires
Dr. Chettawut’s C1 Method

Small frontal sinus
with thin anterior wall requires
Dr. Chettawut’s C2 Method

Moderate to very large frontal sinus (Sinus type 3) requires
Dr. Chettawut’s C3 Method

Customer feedback

Case 1

Forehead contouring + Brow lift + Rhinoplasty + Lip lift +Jaw & Chin contouring surgery

Case 2

Forehead contouring + Brow lift + Rhinoplasty + Lip lift + Jaw and Chin bone contouring surgery

Case 3

Brow ridge bone contouring+Forehead augmentation+Eyebrow lift+Scalp advancement+Upper eyelid+Jaw & Chin contouring+Feminizing Rhinoplasty+Alarplasty+Cheek bone (Zygomatic arch) reduction

CASE REVIEW