Colonoscopy Packages and Promotions


*** ส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Endoscopy
*** ให้หลับอย่างปลอดภัยโดยวิสัญญีแพทย์
 
 
 
 
 
 
          การส่องกล้องเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น 
          ภาพที่ได้มีความคมชัดสูงและแม่นยำกว่าการเอกซเรย์ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการสงสัยโรคหรือมะเร็งในทางเดินอาหาร เช่น กลืนลำบาก อาเจียนเป็นเลือด ปวดท้อง จุกแน่นลิ้นปี่

แพ็กเกจการส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง

ตรวจหาความผิดปกติในหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น วินิจฉัยโรคกระเพาะ กรดไหลย้อน กลืนลำบาก ปวดท้อง แผล เลือดออก หรือเนื้องอก.

 

การตรวจคัดกรองโรคทางทวารหนัก ด้วยการตรวจ Anal pap smear และ Anoscopy

 

 

หากมีความกังวลใจเกี่ยวกับผลการวินิจฉัย หรือ แผนการรักษาด้วยการผ่าตัด เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักของเรา พร้อมที่จะให้คำปรึกษา

การรักษาแบบผ่าตัด เป็นทางเลือกเมื่อการรักษาอื่นไม่ได้ผล หรือในรายที่มีอาการปวดมาก หรือในระยะสุดท้ายของริดสีดวงทวารระยะที่ 3 หรือ 4 (ริดสีดวงภายนอกอักเสบ) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว

การรักษาด้วยการผ่าตัด ที่มุ่งเน้นให้การหายขาดมากที่สุด โดยที่ไม่ทำลายหูรูดทวารหนัก หรือทำลายน้อยที่สุดเพื่อให้ไม่มีความผิดปกติของการควบคุมการกลั้นอุจจาระหรือผายลม

แพ็กเกจการรักษาแบบผ่าตัด เป็นทางเลือกเมื่อการรักษาอื่นไม่ได้ผล หรือในรายที่มีอาการปวดมาก หรือในระยะสุดท้ายของริดสีดวงทวารระยะที่ 3 หรือ 4 (ริดสีดวงภายนอกอักเสบ) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว

แพ็กเกจการรักษาแบบผ่าตัด เป็นทางเลือกเมื่อการรักษาอื่นไม่ได้ผล หรือในรายที่มีอาการปวดมาก หรือในระยะสุดท้ายของริดสีดวงทวารระยะที่ 3 หรือ 4 (ริดสีดวงภายนอกอักเสบ) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผลการรักษาที่รวดเร็ว