แพทย์หญิง แก้ว วิจิตรกุลวงศ์ศา

แผนก

  • วิสัญญี

ภาษา

  • อังกฤษ
  • ไทย
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
  • คณะวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2545
  • สูงกว่าปริญญาตรีใน Neuroanesthesia Research Fellow, Mount Sinai School of Medicine, USA, 2005
  • เอกสารแนบ Fellowship (การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ), Department of Pain Management Unit, Singapore General Hospital, 2011
  • สมาชิกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย
  • กรรมการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาความเจ็บปวด (บทภาษาไทย)

ศัลยแพทย์ทุกท่าน มีประวัติการทำงานในวิชาชีพเฉพาะทางอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคสที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ในกระบวนการรักษาพยาบาล จนถึงการรักษาพยาบาลเพื่อความงาม ไม่มีปัญหาใดที่ใหญ่ หรือเล็กเกินไป สำหรับทีมแพทย์ของเรา ที่จะให้ความช่วยเหลือท่าน ผู้ป่วยทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด จากทีมศัลยแพทย์ของเรา

ศัลยกรรมทั้งที ต้องดีที่สุด

เราพัฒนาคุณภาพการรักษา และการบริการ อย่างต่อเนื่อง ดูแลลูกค้ามากกว่า 10 ปี ทำให้เข้าใจทุกๆ ปัญหา นอกจากนั้นเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายๆ องค์กร

บริการที่สร้างความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข ให้กับทุกท่านที่มาใช้บริการ ตอบปัญหาทางออนไลน์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจ